แวนเทจ และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดหลักสูตร ส่งเสริมนักศึกษาด้านการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (10 กรกฎาคม 2566) – แวนเทจ (Vantage) โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทตั้งแต่ผู้ซื้อขายรายย่อย จนถึงระดับเชี่ยวชาญ ได้สำเร็จการจัดหลักสูตรการซื้อขายเงินตรา จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (STIU) โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินและทักษะการซื้อขายภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ทั้งนี้การจัดหลักสูตรนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง แวนเทจ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรการซื้อขายเงินตราครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9 โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมจนจบหลักสูตรกว่า 23 คน ด้านเนื้อหาในหลักสูตร จะเน้นให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเงินตราได้ครอบคลุมขึ้นและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาค่อนข้างให้ความสนใจในการเรียนรู้  แสดงออกถึงความสนใจ ในช่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนคำถาม-คำตอบ ร่วมกับผู้สอน และยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่แบ่งปันโดยครูผู้มีประสบการณ์ เนื่องด้วยหลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีกับสถานการณ์การซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง จึงทำให้ให้ผู้เรียนได้รับเทคนิคแนวทางการซื้อขายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้จริง

เพื่อเสริมประสบการณ์ในการซื้อขายจริง แวนเทจได้อำนวยความสะดวกด้วยการมอบบัญชีทดลองเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างเห็นภาพถึงกระบวนการวิเคราะห์และการใช้งาน ผู้เรียนต่างแสดงความขอบคุณถึงหลักสูตรนี้ที่มอบโอกาสที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง กับความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยแวนเทจ

“เราค่อนข้างชอบหลักสูตรการซื้อขายเงินตรานี้มาก” นักศึกษาคนหนึ่งกล่าว “ผู้สอนมีความรู้ และพวกเขาทำให้เนื้อหาเข้าใจง่าย เราอยากขอบคุณที่ทำให้เราได้รับประสบการณ์จากแพลตฟอร์มการซื้อขายจริง ตอนนี้รู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจตลาดเงินตราได้เยอะขึ้นมาก”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ความตั้งใจของเหล่านักศึกษา ได้มีการมอบใบรับรองการจบหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกคน และมีใบรับรองพิเศษมอบให้กับผู้เข้าร่วม 3 อันดับแรกในการแข่งขันซื้อขายแบบทดลอง ใบรับรองเหล่านี้สามารถการันตีความทุ่มเทและความสามารถในการใช้ความรู้ที่ได้รับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียนได้

ความร่วมมือระหว่าง แวนเทจ และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กรในการจัดหาความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นแก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในตลาดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ ความร่วมมือต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จนี เป็นผลจากกิจกรรมที่เคยจัดร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา อาทิเช่น การฝึกงาน โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา และการสนับสนุนด้านวิชาการ เป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการยกระดับความรู้ทางการเงินอย่างแท้จริงให้กับนักศึกษา

แวนเทจและมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ยังคงดำเนินสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมการให้ความรู้ที่ถูกต้องและแนวทางการซื้อขายที่ปลอดภัย หลักสูตรนี้จะถูกจัดสอนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการลงทุนได้อย่างครอบคลุม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น