งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University Project: TCU) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Thai MOOC Platform (Thailand Massive Open Online Course Platform) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ เรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับคนไทยทุกเพศทุกวัยได้เรียนฟรีอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและทักษะสำคัญต่อการพัฒนาตนเองผ่านช่องทางโซเชียลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Spotify ของช่อง Thai MOOC รวมถึงมีกิจกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับคนไทยทุกคน

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย คือการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC เป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่ง  

โดยในปีนี้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา การประเมินคุณภาพและจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อนำไปประมวลและจัดทำคลังความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอินเดีย รวมถึงนักเทคโนโลยีการศึกษาหลายท่านจากประเทศไทยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวความคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนออนไลน์ในปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรับเกียรติบัตร (eCertificate) โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://iec2021.thaicyberu.go.th และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผ่าน Facebook: Thai MOOC และเรียนคอร์สรายวิชาที่สนใจผ่านทาง thaimooc.org