CIS รับรองให้โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ยืนยันสถานะของโรงเรียนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพการเรียนการสอน

สภาโรงเรียนนานาชาติ CIS (Council of International School) เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นผู้นำด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย CIS จะรับรองโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางด้านคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีความพร้อมในทุกด้านตามเกณฑ์ที่ CIS กำหนด และโรงเรียนนั้นๆ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วย โดยขั้นตอนในการประเมินทั้งหมดใช้เวลาถึง 3 ปี สำหรับโรงเรียน DBS นั้น ได้รับรองให้ผ่านเกณฑ์ในช่วงสุดท้ายของปีที่สี่ของการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งมาก

การได้รับการรับรองจากสภาโรงเรียนนานาชาติ CIS นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานอย่างหนักจากบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน โดยก่อนที่โรงเรียนจะเข้ารับการประเมิน ครูและบุคลากรฝ่ายวิชาการทั้งหมดต้องส่งรายงานผลงานที่โดดเด่นและแผนการพัฒนาของโรงเรียนเพื่อประกอบการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้บุคลากรของเรามีโอกาสไตร่ตรองถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของตนเองให้ส่งผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ คือ การให้ทีมผู้นำด้านการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้ามาประเมิน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเยี่ยมชมมีความท้าท้ายเป็นอย่างมาก ซึ่งพวกเขาต้องประเมินโรงเรียนแบบออนไลน์และการประเมินแบบออนไลน์ครั้งนี้กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและคุ้มค่าอย่างยิ่ง

จุดเด่นของ DBS ที่ได้รับการชื่นชม ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้แบบใหม่ และการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนภายในโรงเรียน (Well-being) ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เเห็นถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างทีมบุคลากรฝ่ายวิชาการและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและบริหาร รวมถึงความร่วมมือจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนนานาชาติ DBS ซึ่งความสำเร็จของพวกเราไม่ได้ยุติเพียงเท่านี้ แต่เรายังคงเดินหน้าพัฒนาในทุกด้านและทุกแง่มุมและจะพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติ DBS ยังเปิดสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้น Y3-Y12 ตามหลักสูตรอังกฤษ หรืออายุระหว่าง 7-17 ปี ที่เป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านวิชาการ ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมทถึงความสามารถพิเศษในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง รวมถึงนักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านในทุกทักษะ ให้เข้ามาสอบชิงทุนเพื่อรับส่วนลดค่าเทอมมากถึง 50%

ในวันสอบชิงทุน นักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดผลทางวิชาการตามมาตรฐานของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ ขณะเดียวกันก็จะมีการสอบวัดผลความสามารถพิเศษ สามารถยื่นใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษาได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่วนวันสอบชิงทุนการศึกษาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 666 1933 อีเมล admissions@dbsbangkok.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dbsbangkok.ac.th