มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ถ่ายทอดความรู้ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ผ่านระบบออนไลน์ ให้เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกา จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมี มร.ฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ และ นายกริช ทองนาค กรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มร.ฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทยจำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)” ถ่ายทอดสดสู่โรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์พิเชษฐ จันศรี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จำนวนรวมกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกห้องเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ร่วมทดลองไปพร้อมกันกับน้องๆ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การทำความรู้จักการถ่ายเทความร้อนแบบง่ายๆ ผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ พลาสติก เหล็ก และทองแดง โดยมีฮีทไปป์ (Heat pipe) หรือท่อความร้อนชนิดแบน เป็นวัสดุที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อน, ร่วมสังเกตปฏิกิริยาของ Love Thermometer ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของร่ายกาย และสนุกกับกังหันมหัศจรรย์ที่หมุนได้โดยใช้การถ่ายเทความร้อนจากน้ำร้อน เป็นต้น โดยสอดแทรกสาระความรู้ใกล้ตัวด้านต่างๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริงที่สนุกและเข้าใจง่าย ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รักการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น

นายกริช ทองนาค กรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

นายกริช ทองนาค กรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า “ทางมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านช่อผกา ผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโดยความร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เมื่อสองปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563-2564) และได้ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ที่เน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ทางมูลนิธิฯ จึงมีความยินดีที่ได้ส่งมอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมทดลองและเรียนรู้ในหัวข้อ “การถ่ายเทความร้อน” ร่วมกัน โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมมาเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ซึ่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ รวมทั้งการตอบโต้กันอย่างสนุกสนาน ทำให้เราตระหนักว่าน้องๆ โรงเรียนบ้านช่อผกามีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถต่อยอดสู่การคิดค้นและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จในอนาคต และหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกับน้องๆ ผ่านการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้กับทางโรงเรียนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

น้องแทน – ด.ช.ธนกร ทองสุก เผยว่า “การทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากครับ ผมและเพื่อนๆ ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีความสนุกและมีความสุขมากครับ

น้องครีม – ด.ญ.สุภัทษร จันทร์วิเชียรขอบคุณทางมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ที่มาสร้างกิจกรรมดีๆ แบบนี้ พวกเราขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนและในชุมชนต่อไปค่ะ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนไทยให้มีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การคิดค้นพัฒนานวัตกรรม เพราะเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามถ้อยแถลงองค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”