ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย ร่วมปลุกความฝันปั้นความรู้สู่ผู้ประกอบการแห่งโลกอนาคต ผ่านกิจกรรม “START UP CAMP” #แคมป์เด็กหัวการค้า ซีซั่น 8 วันนี้-22 เม.ย. 2565

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านการสร้างเด็กหัวการค้า รับสมัครน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมกิจกรรม START UP CAMP” (สตาร์ทอัพ แคมป์) #แคมป์เด็กหัวการค้า ชูคอนเซ็ปต์ Design Your Future, Follow Your Dream โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งพัฒนาจากโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเล็ก มุ่งสร้างมุมมองที่เติบโตแก่ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เพื่อความพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพใน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 พร้อมโอกาสสมัครเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยฯ รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร รวมมูลค่านับล้านบาท!

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากจุดเริ่มต้นของโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเด็ก หรือแคมป์เด็กหัวการค้า เราริเริ่มจากแนวคิดจากการตั้งคำถามที่ว่า ต้องทำอย่างไร เยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงจะมีความสามารถในเชิงวิชาการที่ต่างไปจากเดิม นั่นคือการเข้าถึงและการเรียนรู้ได้อย่างง่าย และนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งแคมป์เด็กหัวการค้า เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความใฝ่ฝันและวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยที่น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สำรวจตนเองว่า สิ่งที่ตนเองตั้งเป้าหมายหรือใฝ่ฝันนั้นเป็น passion ที่แท้จริง ที่พร้อมจะก้าวเดินตามความฝันหรือไม่ อย่างที่มหาวิทยาลัยฯ สื่อสารมาตลอดผ่านแคมเปญ Follow Your Dream คือการสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะทำตามความฝัน ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะมีโอกาสที่ดีในการหาข้อพิสูจน์ดังกล่าว โดยนำสิ่งที่ฝันมาสู่โลกความจริง ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมของโครงการ START UP CAMP #แคมป์เด็กหัวการค้า โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักธุรกิจที่เป็นพันธมิตรจากหอการค้าไทย รวมถึงคณาจารย์ ซึ่งเป็นตัวจริง เสียงจริง เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างและพัฒนาธุรกิจ และมีความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ คำแนะนำ ปลูกฝังจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และเริ่มต้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี นำไปสู่ประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในภายภาคหน้าต่อไป

สำหรับโครงการ START UP CAMP #แคมป์เด็กหัวการค้า ปีที่ 8 เป็นโครงการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการ “โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเล็ก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสร้างมุมมองที่เติบโตแก่เยาวชนที่มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้มีศักยภาพและเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายในกิจกรรมซึ่งใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน หรือ Hackathon ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่เข้มข้น พร้อมทั้งการดูแลความปลอดภัย ไม่ว่าจะมาตราการป้องกัน Covid-19 ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีผลฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนวันเข้าแคมป์ 1 วัน และการดูแลความปลอดภัยตลอดการเข้าร่วมแคมป์โดยมีทีมพยาบาลอยู่ที่แคมป์ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโอกาสในการสมัครเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยการ Pitching ผลงานในรูปแบบพอร์ตฟอลิโอ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณามอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรและของรางวัลอื่น ๆ นับล้านบาท

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด กล่าวว่า ก่อนเริ่มกิจกรรม START UP CAMP #แคมป์เด็กหัวการค้า ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปทางออนไลน์ผ่านระบบ MS Team เพื่อให้น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เตรียมความพร้อม ซึมซับความรู้และบรรยากาศของการร่วมกิจกรรม และมีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัยกับวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมบรรยายแบบตัวต่อตัวอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยกรอกรายละเอียด พร้อมอัพโหลดภาพถ่ายขนาดไม่เกิด 3 mb ผ่านเว็บไซต์ http://utcc2.utcc.ac.th/startupcamp/register.php และรอประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน 2565

คนรุ่นเล็กแต่ฝันใหญ่ ต้องไม่พลาด ร่วมสัมผัสประสบการณ์และการเรียนรู้ในมิติใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งโลกอนาคต กับกิจกรรม START UP CAMP” (สตาร์ทอัพ แคมป์) #แคมป์เด็กหัวการค้า เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-697-6000 Facebook Page : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC LINE : @UTCC