คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  ตอกย้ำ ผู้นำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Business School (CBS) ยืนหยัดการเป็นผู้นำในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนนำทุกมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ CBS ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ CBS ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่ง Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) องค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่งคณะบัญชีฯเป็นสถาบันหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ โดยในงานจะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิก คณะที่เปิดสอนทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่าร้อยมหาวิทยาลัย ภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565  เป็นงานสัมมนา Assurance of Learning Seminar I เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคณะทางด้านบริหารธุรกิจ จัดขึ้นที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นงานสัมมนาใหญ่ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษา ในยุค Disruption โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนาในหัวข้อ Business Schools in the Fight to Solving Wicked Problems และ Lay the Groundwork: Framing and Measuring Impact

“การประชุมครั้งนี้ คณะบัญชี จุฬาฯจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายที่จะนำพามหาวิทยาลัยอื่นๆของประเทศไทยก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการระบบการศึกษาของไทยได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวทางมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  เพื่อมาปรับใช้กับการจัดทำหลักสูตร และบริหารการศึกษาของไทยไปสู่สถาบันระดับแนวหน้าของโลกต่อไป ซึ่งนอกเหนือจากหัวข้อที่น่าสนใจภายในงานแล้ว ยังมีจัด Campus Tour โดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อีกด้วย เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของคณะฯที่ไม่ใช่แค่การได้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในคณะผู้นำการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของโลก