บ้านปู เน็กซ์ X สมาคมการตลาดฯ ปลื้มไอเดียสุดยอดแชมป์ J-MAT ครั้งที่ 31 ปั้นแพลตฟอร์ม Smart e-TukTuk การเดินทางยุคสมาร์ทซิตี้

กรุงเทพฯ – “บ้านปู เน็กซ์” และ “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” ประกาศผลการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคตด้วยคน GenNEXT” ปลื้มพลังความคิดเยาวชนรุ่นใหม่ เปิดแผนการตลาดปั้นแพลตฟอร์ม Smart e-TukTuk สุดเจ๋ง โดยไอเดียทีมผู้ชนะนี้จะนำไปใช้ต่อยอด เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร รองรับการเดินทางยุคสมาร์ทซิตี้และสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

เพราะการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คืออนาคตของการเดินทางและขนส่งยุคใหม่ ยุคที่โลกกำลังมุ่งสู่สมาร์ทซิตี้และ Net-Zero บ้านปู เน็กซ์ และสมาคมการตลาดฯ จึงร่วมกันจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ลองเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางวิถีใหม่นี้ จึงนำ “รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart e-TukTuk) พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์ม” ของบ้านปู เน็กซ์ มาเป็นโจทย์สุดท้าท้ายในการประกวด J-MAT Award ครั้งที่ 31 โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 239 ทีม จาก 69 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งตลอดการแข่งขันน้องๆ ได้ฝึกฝนการคิด การวางแผน วางกลยุทธ์การตลาด วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนต่อยอดธุรกิจในอนาคต เสมือนเป็นการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ เทียบเท่าผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพมืออาชีพ

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดกว้างให้รวมทีมนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันได้ ซึ่งน้องๆ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค นำความรู้และความถนัดของแต่ละสาขาวิชามาระดมสมองร่วมกัน และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ทำให้แผนที่นำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และใช้สร้างธุรกิจ New S-curve ได้จริง อีกทั้งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ สามารถมอบการขนส่งและการเดินทางในรูปแบบ Microtransit ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และ Pain Point ได้รอบด้าน รวมถึงส่งเสริมคุณค่าด้านความยั่งยืนตามหลัก ESG เพื่อมุ่งเป้าสู่สังคมไร้คาร์บอนตามเมกะเทรนด์โลก โดยแผนการตลาดของทีมชนะเลิศจะนำมาใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ของบ้านปู เน็กซ์ในอนาคต

โดยผลการตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม “Bannipuni” นิสิตและนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท และรางวัลระดับภูมิภาค ภาคเหนือไปครอง นอกจากนี้ ทีม “Natasha” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล Creative Award ทีม ตุ๊กปุยมุ้ย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัล The Best Problem-Solving On Stage Award และรางวัลระดับภูมิภาค กรุงเทพและปริมณฑล สำหรับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม นั่งตุ๊กตุ๊กแล้วหัวเปิง แต่ถ้าผมดึงเชิงอะติดใจ ทีม “TukTukOne” ทีม “Banpu drive to future” และทีม “e-TukTuk บรรทุกหลีดเดอร์

ทีม Bannipuni เจ้าของรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “โจทย์ในปีนี้มีความท้าทายมากๆ ครับ เพราะบริษัทบ้านปู เน็กซ์ อยากให้เราได้ฝึกมากกว่าการเป็นนักการตลาด ดังนั้นเราต้องตีโจทย์และมองภาพที่กว้างขึ้น โดยทีมมองไปถึงการบริหารขององค์กร ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลุ่มธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของโจทย์ วางแผน หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ ซึ่งการได้คิดแผนการตลาดให้กับ Smart e-TukTuk ช่วยให้เราเปิดโลกเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้น เชื่อว่าในอนาคตหลายธุรกิจจะนำพลังงานสะอาดวิถีใหม่เหล่านี้ไปใช้ดำเนินงาน สุดท้ายก็อยากฝากเพื่อนๆ และน้องๆ ที่สนใจจะเข้าประกวด J-MAT รุ่นถัดไป อยากให้ทุกคนออกจากเซฟโซนของตัวเอง ลองท้าทายความสามารถ เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ก้าวข้ามขีดจำกัด และพัฒนาความสามารถของตัวเองให้สมกับเป็นคน GenNEXT ครับ”

ทีม Natasha เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กล่าวว่า “พวกเราได้เรียนรู้การทำงานแบบทีมเวิร์คและทักษะใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในคณะ เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อ การแบ่งเวลา และการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดภายใต้เวลาที่จำกัด สำหรับแผนการตลาดนี้เราต้องการจะผลักดันธุรกิจการเดินทางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นมากกว่าเป็นบริการธรรมดาที่ไม่เพียงแต่ขนส่งผู้คนเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์และความทรงจำที่ดีให้ผู้ใช้ด้วย นั่นคือการมีส่วนร่วมใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้โลกและธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยแผนการตลาดครั้งนี้ เราอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือเดินทาง นำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคต เพราะเชื่อว่า Smart e-TukTuk สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างประสบการณ์ได้หลากหลายมิติ”

บ้านปู เน็กซ์ สมาคมการตลาดฯ และคณะกรรมการทุกท่าน ขอชื่นชมเหล่าเยาวชน GenNEXT ทุกทีมที่สามารถดึงพลังความคิดและศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม กล้าคิดนอกกรอบ กล้าลงมือทำ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ร่วมมือกันทำงานแบบทีมเวิร์ก สามารถนำความรู้มาต่อยอดและสร้างสรรค์แผนการตลาดสุดเจ๋ง ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในวันข้างหน้าให้ดีขึ้น ทุกผลงานที่เข้าแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถอันเต็มเปี่ยมของเยาวชนไทยที่พร้อมจะเติบโตเป็นนักการตลาดคุณภาพสูงและจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและสมาร์ทซิตี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

#BanpuNEXT #บ้านปูเน็กซ์ #โซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน #JMAT_AWARD_31 #MAT