สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือ อมรินทร์กรุ๊ป พร้อมพันธมิตร แถลงข่าวจัดงาน WOW (Wonder of well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมืออมรินทร์กรุ๊ป โชว์ศักยภาพการจัดงาน WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ พร้อม 4 องค์กรพันธมิตร นำโดยกรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบัน รวมไปถึงภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ และความฝันในการทำเมืองที่อยู่ให้เป็นเมืองที่ดี ที่ทุกคนมีส่วนพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

พิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร รวมไปถึงภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดอนาคตของเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเมือง และการอยู่อาศัยในอนาคตเพื่อสร้างความหวัง และมุ่งหาแนวทางที่จะตอบโจทย์เมืองในฝันให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการขอความร่วมมือ จึงได้เกิดการจัดงาน WOW (Wonder of Well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เพราะเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ไพทยา บัญชากิติคุณ อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานจัดงาน WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ กล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ในสายตาชาวโลก ทุกเมืองน่าอยู่มีสิ่งที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงเสมอด้วยความร่วมมือของทุกๆ คน WOW 2022 เทศกาลเมืองบรรยากาศสดชื่นที่เกิดขึ้นจากความหวัง ความฝัน ที่อยากให้เมืองไทยมีพื้นที่ (Platform) ที่ทุกผู้คน ทุกความถนัด ได้มารวมกันเพื่อเปิดมุมมอง เปิดใจ เปิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ “เมืองน่าอยู่ของเรา”

WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” ให้ความสำคัญกับเรื่องของเมืองตามแนวคิดหลัก “Well-being City” เพราะความสำคัญในเรื่องเมืองที่น่าอยู่ต่างจากเมืองที่อยู่ได้ เนื่องจากมีการวางแผนตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในการหาแนวทางพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวา และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงอย่างทันยุคสมัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าเมืองที่น่าอยู่เป็นอย่างไร จึงมีความจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีเป้าหมายและมีภาพเมืองที่ดีร่วมกัน โซนไฮไลต์ภายในงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Thematic Pavilion, Festival in the Park, Market Place, กิจกรรมนอกพื้นที่สวนเบญจกิติ ผ่านการนำเสนอ 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ งานบรรยายเสวนา ร่วมคิดร่วมสร้าง และนิทรรศการ, งานมอบรางวัลให้กลุ่มคนพัฒนาเมือง, งานเฟสติวัลในสวน, กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ พาชมงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต ประกวดภาพถ่าย งานวิ่ง เป็นต้น

เจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรืออมรินทร์กรุ๊ป ในฐานะผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า หนึ่งในศักยภาพของการแข่งขันเพื่อเป็นเมืองระดับโลก คือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ อยู่ได้จริง อยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่เพียงแค่ความเจริญของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามทันสมัย หรือค่าแรงที่ถูกน่าลงทุนเปิดโรงงาน หรือแม้กระทั่งการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระยะสั้นๆ ติดอันดับโลกเท่านั้น เมืองน่าอยู่ก็คล้ายๆ กับบ้านที่น่าอยู่ คือทุกคนต้องรู้สึกเป็นส่วนตัว ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นอิสระ ผ่อนคลาย อยู่ร่วมกับคนในบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าเมือง ได้อย่างมีความสุข มีพื้นที่มาพบปะกันได้ในเมือง ที่เหมือนห้องนั่งเล่นสาธารณะ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกจัดงานนี้ในพื้นที่สวนสาธารณะ เราเชื่อว่าเมืองที่มีกิจกรรมในห้องนั่งเล่นกว้างๆ แบบนี้บ่อยๆ ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับเล็กกลางใหญ่ หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กลมเกลียวกัน หวังว่าทุกนิทรรศการ และกิจกรรมที่พวกเราจะจัดขึ้นในที่แห่งนี้จะจุดประกายให้ทุกคนเห็นภาพ เมืองน่าอยู่ที่พวกเราสามารถร่วมสร้างขึ้นมาด้วยกันได้ครับ

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” ได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ น.อ. รณชิต วิจิตร ผอ. กองกิจการอวกาศ กองทัพอากาศ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้เมืองในฝันเกิดขึ้นจริงได้ งานนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวขององค์กรต่างๆ ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เตรียมพบกับงาน WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook : www.facebook.com/ASAWOW