สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เข้าพบอุปทูตฯ สถานเอกอัคราชทูต สาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นำโดย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน และ นายพันธจักร ว่องปรีชา ได้เข้าพบ นาย Ruzvelt Frrokaj อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งปี 2024 อาทิ โครงการ Be My eyes , By My ears และ Khao Yai Car Free day

ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปีที่ 2023 ได้มีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคอซอวอ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย และมีการบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณะภัยใน Food For Fighters ที่นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ได้ริเริ่มขึ้นจนได้รับรางวัล CSR ระดับโลก และได้รับการสนับสนุนจาก UNDP อย่างเป็นทางการ

สำหรับความร่วมมือในปีนี้จะเน้นไปยังกลุ่มผู้เปราะบาง ได้ผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนวัดมงกุฎคีรีวันที่ได้ตั้งวงดนตรี orchestra ตาบอดวงแรกของไทย Thai Blind Orchestra ที่จะทำการแสดง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวัน Car Free day 22 กันยายน 2024 ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในมิติทั้งการท่องเที่ยวและความยั่งยืน และที่สำคัญการพัฒนาคน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง