คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเป็นผู้แทน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ส่งต่ออาหารกล่องให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่ กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นำอาหารกล่องที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 พื้นที่

สำหรับการมอบอาหารในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ที่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยกระจายอาหารไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับอาหารสำหรับ 32 พื้นที่ๆ ละ 50 กล่อง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12,800 กล่อง