สธ. เผยโฉม 61 สถานประกอบการดีเด่น คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564”

สธ. มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยรางวัลสุดยอดสถานประกอบการ Best of The Best 5 แห่ง รางวัล 3 ปีติดต่อกัน 11 แห่ง และรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 45 แห่ง รวม 61 แห่ง จาก 7 ประเภทผลิตภัณฑ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ สถานประกอบการ โดยมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท จาก 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รางวัลประเภท Best of The Best โดยคัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ จำนวน 5 แห่ง รางวัลประเภท 3 ปีติดต่อกัน จำนวน 11 แห่ง และรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี จำนวน 45 แห่ง จาก 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

สถานประกอบการด้านอาหาร ประเภท Best of The Best ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มาชน) ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2562–2564) ได้แก่ 1) บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด 2) บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 3) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี ได้แก่ 1) บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด 2) บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) 3) โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (โรงนมยูเอชที) 4) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 5) บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด 6) บริษัท จอมธนา จำกัด 7) บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  8) บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานประกอบการด้านยา ประเภท Best of The Best ได้แก่  บริษัท ยูนีซัน จำกัด ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2562-2564)  ได้แก่ 1)  บริษัท ยูนีซัน จำกัด 2) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 3) บริษัท สยามเภสัช จำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี ได้แก่ 1 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 2) บริษัท ไบโอแลป จำกัด  3) บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รางวัลโล่เกียรติยศปประจำปี ได้แก่ 1) บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 2) บริษัท มิลลิเมด จำกัด 3) บริษัท เอี่ยวน้ำโอสถ จำกัด 4) บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประเภท Best of The Best ได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด  ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2562-2564)  ได้แก่ 1) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี ได้แก่ 1) บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2) บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด 3) บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 4) บริษัท ปฐวิน จำกัด 5) บริษัท พอรคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 6) บริษัท นีโอ แฟคทอรี จำกัด 7) บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด 8) บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด

สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ ประเภท Best of The Best ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2562-2564) ได้แก่ 1) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด 2) บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี ได้แก่ 1) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด 2)  บริษัท ซี.ซี.ออโตพารท์ จำกัด 3) บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 4) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ประเภท Best of The Best ได้แก่  บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประเภท 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2562-2564)  ได้แก่ บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รางวัลโล่เกียรติยศประจำปี ได้แก่ 1) บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด 2) บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด 3) บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด

สถานประกอบการที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ สถานประกอบการด้านยาและเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 12 ราย ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมขนกลุ่มขนมจีนยายหม่อมหมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดพะเยา 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดพิษณุโลก 3) วิสาหกิจชุมชนยาสีฟันสมุนไพรเอนไซม์เฮิร์บ บุปผาวัน จังหวัดนครสวรรค์ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมบ้านบุญมี จังหวัดฉะเชิงเทรา 7) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณแม่ จังหวัดนครพนม 8) วิสาหกิจชุมชนท่าช้าง OTOP เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 9) วิสาหกิจชุมชมกลุ่มน้ำปลาร้าปรุงสุกสุนทรี (บริษัท เอทตี้เอท เทรดดิ้ง จำกัด) จังหวัดอำนาจเจริญ 10) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร 11) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง จังหวัดสตูล 12 วิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 61 แห่ง ขอให้รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป