คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) ลงพื้นที่ จ อ่างทอง ในโครงการ “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) บ้านหน้าพระลาน สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ จ อ่างทองในโครงการ  “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” การสร้างวิชาชีพ และอาชีพเพื่อสร้างรายได้หลังสถานการณ์วิกฤตโควิด 19  และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่กลุ่มคนที่ตกงานและขาดโอกาสเข้าถึงอาชีพโดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ คุณเวคิน ดำรงรัตน์ ,ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ พล.อ.ท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ, คุณทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร, ศ.ดร เอกชัย สุมาลีและคุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ โดยมี คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

บรรยากาศภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมี คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล กล่าวต้อนรับสมาชิก บ้านหน้าพระลาน หลังจากประชุมเสร็จสิ้นถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก ก่อนจะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านนิรมิต หลังจากรับประทานอาหารเสร็จยังได้แวะสักการะและขอพรพระองค์ใหญ่ ที่วัดม่วง ปิดท้ายการประชุมครั้งนี้ด้วยการ แวะทานกาแฟก่อนกลับ ณ ร้านกาแฟ เดอะ ลาว คาเฟ่ ชมทุ่งนา ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับกรุงเทพฯ