BEDO จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว จำนวน 432 คน ร่วมพื้นที่ 5,093 ไร่ จาก 4 ภูมินิเวศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่นในการร่วมดำเนินการ โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ให้กับประเทศไทย โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  และเป็นปีแรกที่มีการจัดมอบเกียรติบัตรในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์

พิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น ถึง 12.00 น มีชุมชนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 432 คนร่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,093 ไร่ จำแนกเป็น 4 ภูมินิเวศ ดังนี้

  1. ภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สกลนครกาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ มีจำนวนสมาชิก 335 คน
  2. ภูมินิเวศภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน จำนวนสมาชิก 14 คน
  3. ภูมินิเวศภาคใต้จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สงขลา มีจำนวนสมาชิก 48 คน
  4. ภูมินิเวศภาคกลาง / ภาคตะวันออก / และภาคตะวันตกจำนวน 4 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ อุทัยธานี นครสวรรค์ และอยุธยา มีจำนวนสมาชิก 35 คน

โดยมีผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรที่ร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 73 คน

ความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้คือ ไม่เพียงเป็นการจัดงานมอบเกียรติบัตรในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมี virtual gallery ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น hall of fame แสดงประวัติรายละเอียดของรางวัลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลของผู้แทนชุมชนที่ได้รับรางวัล

ผู้ที่สนใจสามารถชมคลิปย้อนหลัง พิธีมอบเกียรติบัตร ได้ทาง Facebook  BEDO Thailand  โดยคลิกที่ link https://fb.watch/8sVo5qdQPd/ และเยี่ยมชม virtual gallery ได้ที่ https://bedo-virtualgallery.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565