ร่วมยินดีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) นำโดย นายระพี สุขยางค์ (ที่ 4 จากซ้าย) อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวันชัย พนมชัย (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม