เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย”

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก บุกยึดพื้นที่ความสนใจกลางกรุง พันธมิตรภาครัฐเอกชน ตบเท้าร่วมงานแข็งแกร่ง ระหว่าง วันที่ 17 – 21 พ.ย. 64 นำโดย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ มร.โทมัส แวน ลูเวน อุปทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้รับการต้อนรับจากทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม และนางพรทิพย์ อัษฎาธร เลขาธิการ ณ ควอเทียร์ แกลอรี่, ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยกล่าวว่า “กัญชงไทย กำลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างมากทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยทางสมาคมฯ ได้เริ่มขับเคลื่อนร่วมกันในกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2564 และเพียงจะเป็นไม่กี่เดือนที่ เราได้ดำเนินงานกันมาจะเห็นว่าอุตสาหกรรมกัญชงไทยมีความน่าสนใจอย่างมากทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง วัสดุคอมโพสิท และอื่นๆอีกมากมาย ขณะนี้ทางสมาคมจึงมีการกำหนดแนวทางการในการดำเนินการออกเป็นแผนระยะสั้น และระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำพาประเทศไทยสู่ฮับของอุตสาหกรรมกัญชง และในปลายปี 2565 เราจะมีงานใหญ่คือการประกาศความพร้อมให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022”

แผนระยะสั้นทางสมาคม มีการวางพันธกิจดังนี้ (1) การกำหนดแนวทาง การปลูกกัญชงของต้นน้ำ (2) การเตรียมการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 (3) การช่วยเหลือเกษตรกรต้นน้ำเรื่องศัตรูพืช (4) การกำหนดราคากลาง (5) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งกรอบการดำเนินงานของแผนระยะสั้น อยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

ส่วนในแผนยุทธศาสตร์เรามีการวางแผนระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 – 2575 ได้แก่ (1) ตั้งเป้าหมายการเป็น “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”  (2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แอพลิเคชั่น สมาร์ทฟาร์ม สำหรับเกษตรกร (3) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชา กัญชง กระท่อม (4) จัดตั้งศาสตร์

การแพทย์แผนไทยแนวธรรมชาติ โดยการใช้ศาสตร์สารสกัดจากกัญชา และกระท่อม ผสมผสานกับสมุนไพรไทยโบราณ(5) โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง (6) จัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ กัญชา และกัญชง และ (7) สร้างแนวทางการทำวิจัยกัญชา กัญชง กระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

และในงาน Thailand Cann D-Day 2021 ถือเป็นจุดเริ่มต้นแรกของทางสมาคม และนับเป็นการจัดงานเกี่ยวกับกัญชงอย่างเป็นเต็มรูปแบบครั้งแรกใจกลางกรุงเทพฯ ก่อนออก Roadshow ทั่วประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ – จ.เชียงราย – จ.ชลบุรี – จ.กระบี่ – จ.อุดรธานีและสกลนคร เพื่อให้คนไทยได้ทำความรู้จักกับพืชกัญชงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการผลักดันประเทศไทยสู่ฮับกัญชงในภูมิภาค ก่อนนำไปสู่ภารกิจใหญ่ของทางสมาคมในการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 อย่างยิ่งใหญ่ปลายปี 2565 งานนี้มาก่อน รู้ก่อน ห้ามพลาด! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย TIHTA