จุฬาฯ ชู CU Band สาธิตจุฬาฯ แสดงพลัง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ” ตามรอยเพลงพ่อหลวง ประชาชนสุขล้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ : ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมรับชม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ Still on my mind” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 พบกับดนตรี และศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาชั้นนำ พบกับวง CU Band / V Harmonica / CUD World / วงวันสุข มาสร้างความสนุก ความสุข ความประทับใจ พร้อมรำลึกถึงเอกอัครศิลปิน “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ ได้ดำเนินตามเจตนารมณ์ ในการนำดนตรีและบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาถ่ายทอดแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติอีกครั้ง โดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ เป็นปีแรก ยาวนานถึง 15 วัน กระหึ่ม ณ ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร และทั่วทั้ง 48 จังหวัด รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าโดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของ กระทรวง อว.ชั้นนำของประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

สมดังที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวไว้ว่า “กระทรวง อว. นอกจากจะทำหน้าที่ให้ความรู้ ทำวิจัย ทำนวัตกรรมและประดิษฐกรรมต่าง ๆ แล้ว เรายังทำงานศิลปะ โดยเฉพาะดนตรีที่มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทในมหาวิทยาลัยสังกัด อว. ทั่วประเทศ มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติฯ  จะทำให้คนไทยได้เห็นฝีมือด้านดนตรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษาของเราว่ามีความสามารถเพียงใด และยังแสดงให้เห็นว่า อว. มีของดีและสิ่งดี ๆ อยู่ไม่น้อย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์”

โดย จุฬาฯ ได้หยิบยก วงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาฯ ที่มีชื่อเสียง ในนาม CU Band โดยได้รับเกียรติแสดงในงานสำคัญต่าง ๆ ระดับประเทศมาแล้วมากมาย ไม่เพียงเท่านี้ ยังได้พบกับวงดนตรีวันสุข วงดนตรีสากล V Harmonica  และ CUD World ฝีมือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งวันนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 2 สถาบัน ได้สามัคคีกันบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์สุดอมตะ อาทิ แสงเทียน ยามเย็น พรปีใหม่ ฯลฯ พร้อมสุดยอดการแสดงบัลเล่ต์ ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์  เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้รับฟัง บนเวทีอันทรงเกียรติ

นอกจากนี้  อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ขึ้นรับช่อดอกไม้ จาก ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ กสว. และผู้บริหารเซ็นทรัลเวิลด์รับโล่ขอบคุณจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานยาวนาน 7 วัน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษา นักเรียนนิสิต ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างพลังเยาวชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และเพื่อแสดงถึงความร่วมมืออันดีในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยังเหลือเวลาอีกเพียง 1 วันเท่านั้น ที่จะได้อิ่มเอมไปกับ “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ Still on my mind”  ในวันพรุ่งนี้ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมแสดง อว. จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งท้ายความสุขจากบทเพลงพระราขนิพนธ์ ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป