ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน“นมเกษตรทำดี ปีที่ 60”พร้อมก้าวสู่ธุรกิจระดับสากล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผลิตสินค้า นมเกษตร และน้ำดื่มตราเกษตร จัดงาน “นมเกษตรทำดี ปีที่ 60” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 60 พร้อมก้าวสู่การดำเนินงานเชิงรุกสู่ธุรกิจระดับสากลด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบาย KUniverse ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (ซ้ายสุด) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา (ที่ 2 จากซ้าย) ข้าราชการเกษียณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก. นายวันชัย สุวรรณเนตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เต็ดตราแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัดและ นายสัตวแพทย์ ไค๊ส์ เตอนิสเซิ่น (ขวาสุด) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์