กสทช. ร่วมมือกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดการประชุม Girls in ICT กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day Thailand 2022 ณ โรงแรม คาร์ลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงและเยาวสตรีทั่วโลกในด้าน ICT เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีได้ในอนาคต รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ โดยมีกำหนดจัดพร้อมกันทุกภูมิภาคทั่วโลกทุกปีในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีผู้หญิงและเยาวสตรีกว่า 377,000 คน จาก 171 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวเปิดการประชุมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึง รวมทั้งการให้ความรู้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. ได้กล่าวรายงานถึงความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม Girls in ICT Day ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดของผู้หญิงและเยาวสตรีในด้าน ICT ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Meeting มีผู้เข้าร่วมงานแบบ Physical Meeting ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ในขณะเดียวกันมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังโรงเรียนตามต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อให้ผู้หญิงและเยาวสตรีทั่วประเทศเข้าร่วมงานได้

การประชุม Girls in ICT Day Thailand 2022 ปีนี้ มีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งแบบ Physical และ Virtual อาทิ นางดอรีน บอกแดน มาร์ติน ผู้อำนวยการภาคการพัฒนาโทรคมนาคมประจำสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (BDT) เข้าร่วมกล่าวต้อนรับผ่านระบบ Video conference จากนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางอัตซึโกะ โอคุดะ ผู้อำนวยการประจำสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ITU-RO) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นายมาซาโนริ คอนโดะ เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity – APT) นายอลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNRCO) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท CISCO (ประเทศไทย) บริษัท Huawei Technology (ประเทศไทย) บริษัท Microsoft (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากทั่วประเทศ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ “Access and Safety” ในหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการนำ ICT และดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ ICT สนับสนุนในด้านอื่น ๆ ตลอดจนมีการฝึกอบรมด้านทักษะทางดิจิทัลที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ความรู้พื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ แนวคิดด้านความปลอดภัยและระบบโครงข่าย การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เชิญ 2 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (เจ้าหญิงแห่งวงการไอที) และคุณมารี เบิร์นเนอร์ (นักแสดงและยูทูบเบอร์ชื่อดัง) มาให้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในพิธีปิดการประชุมฯ มีการกล่าวถึงความสำเร็จและผลลัพธ์ของการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นาง อัตซึโกะ โอคุดะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จากสำนักงาน กสทช. เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม รวมทั้งมีผู้แทนเยาวสตรีที่เข้าร่วมงานดังกล่าว สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อีกด้วย