ฮีโร่ไทย

ธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์เทอร์เรียประเทศไทย ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ทีม USAR Thailand และสุนัขค้นหาและกู้ภัย K-9 เซียร่า กับ ซาฮาร่า เพื่อแสดงความชื่นชม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยมี สุทธิเกียรติ โสภณิก และ ภารณี วิเศษ ร่วมงานด้วย