สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย แต่งตั้ง ศุภานวิต นั่งแท่น นายกสมาคม

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยแต่งตั้ง คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานหลังได้นายกสมาคมคนใหม่ โดยมีคุณดนัย อุดมโชค, คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ และคุณเรขา พงศ์อักษร ร่วมประชุม พร้อมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุคนใหม่ ณ ซีดีซี บอลรูม (คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์) เมื่อเร็วๆ นี้

ลำดับภาพ (เรียงจากซ้าย)

  1. คุณดนัย อุดมโชค กรรมการด้านการจัดมาตรฐานการกีฬา
  2. คุณเรขา พงศ์อักษร กรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
  3. คุณอรัญญา วงษ์แก้ว กรรมการด้านการจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขัน
  4. คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย
  5. คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ กรรมการด้านการจัดมาตรฐานการกีฬา
  6. คุณยุทธนา ภู่ประกาย กรรมการด้านการเงินและเลขานุการ
  7. คุณสาธิต บูรพรรณ์ กรรมการด้านการประสานงานกับหน่วยงาน ของภาครัฐและสมาคมต่างๆ