มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมออกร้านในงานโครงการหลวง 54

วนิดา ดุละลัมพะ ผู้อำนวยการวสายการผลิตภัณฑ์ มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมออกร้านในงานโครงการหลวง 54 ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2566 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon พบกับสินค้าสุดพิเศษ อาทิ ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ,งานทำลวดลายบนแก้วรูปทรงต่างๆ, เครื่องหนัง, งานผลิตภัณฑ์ผ้า, งานไม้ และสินค้าสั่งทำพิเศษในเทศกาลต่างๆ