สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวรางวัล Creative Excellence Awards หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์ไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA นำโดย ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลาง) นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ซ้าย) และ นางสาว ชนิดา พูลบัณฑิตย์ Chief Operating Officer บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้สร้าง Mandala AI หนึ่งในแพลตฟอร์มให้บริการยอดนิยม (ขวา) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “รางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards)” ครั้งแรกกับการมอบรางวัลให้นักสร้างสรรค์ตัวจริงในประเทศไทย ที่สร้างผลงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าและเกิดผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC)

สำหรับรางวัล Creative Excellence Awards หรือ CE Awards จะมีด้วยกันทั้งหมด 15 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท อันได้แก่ 1) Creative City Awards รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมืองที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) Creative Business Awards ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้ง Sustainability Awards เป็นรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และ Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ 3) Creative Social Impact Awards รางวัลสำหรับการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม

โดยจะมีการประกาศรางวัล Creative Excellence Awards หรือ CE Awards ภายใต้งาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT แพลตฟอร์มใหม่ของ CEA ที่เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเปิดวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.00 น. ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ