งาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม

นายสงวน สกุลวรรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์ (ซ้าย) ประธานหลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. หรือ ฟิล์มลาดกระบัง และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow

จัดงาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยมี รศ.นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายยศ มากค้าผล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. คณะ ผศ.ดร.แข มังกรวงษ์ (ขวา) หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ สจล. และ ผศ.กิตติ ศรมณี (ที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย สจล. และผู้กำกับภาพยนตร์ฯ ให้เกียรติร่วมงาน

โดยงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือผลักดันสร้างการรับรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยสร้างสรรค์เนื้อหาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow อีกทั้งเชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา เมื่อเร็วๆ นี้