กลุ่มบริษัท นีโอ จัดกิจกรรม “Community Goes Green”มุ่งสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มบริษัท นีโอ โดยบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล นำโดย ณิศรา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรมในโครงการ “Community Goes Green” ปลูกต้นไม้ เสริมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งมุ่งสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงโรงงานนีโอ แฟคทอรี่ ลำลูกกา คลอง 13 เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ กลุ่มบริษัทนีโอได้ร่วมปลูกต้นไม้ มอบรังผึ้งชันโรง และถังขยะ ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโสภณาราม  โรงเรียนร่วมจิตประสาท  โรงเรียนรวมใจประสิทธิ์  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ขนาดเล็กในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันในชุมชนให้มีความยั่งยืนอย่างมีคุณค่าและมั่นคง