คอตโต้ประกาศรางวัลชนะเลิศ COTTO DESIGN CONTEST 2023 สุดปัง เพื่อตน เพื่อโลก

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด และ Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ นายเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง SomethingDesign มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศการประกวด COTTO DESIGN CONTEST 2023 ผ่านแนวคิด Self-tainable การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดย่อมที่แก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนในแบบของตน เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่เติบโตไปในสายงานออกแบบบที่ยังคงความเป็นตัวตน พร้อมนำแนวคิดเชิงสถาปัตย์มาเพื่อช่วยคลีคลายปัญหาสังคม ชุมชน และโลกใบนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน: ท่าใหม่-ชีวิตใหม่ โดยนายสุทธิพงศ์ คามทิตย์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน: Don’t walk under the stair โดย นายวิชยุตม์ สิมะโรจน์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ 3 และ รางวัล Popular Vote  ชื่อผลงาน: FLOREST โดยนายชวิน เหล่าอนันต์ขัยชั้นปีที่ 2 Architecture, Chulalongkorn University และนางสาววรณัน อธิพันธุ์อำไพชั้นปีที่ 2 Architecture, Architecture Association, Experimental Program

บุคคลในภาพ (จากซ้ายยืน)

  • นายอรรถพร คบคงสันติ ภูมิสถาปนิกและผู้ก่อตั้ง T.R.O.P Terrains + Open space,
  • นายเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์, สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง Dsign Something
  • นายไพทยา บัญชากิติคุณ สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง ATOM Design
  • นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐManaging Director บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด และ Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด มหาชน
  • นางสาวขวัญชนก มงคลธง, Design House Manager – COTTO
  • นายปราปต์ พึ่งรัศมี Marketing Manager- COTTO