คณะผู้บริหารระดับสูงเอ็ม บี เค และ บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ พ.ต.อ.(พิเศษ) สมโชค ประดิษฐวณิช

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของเอ็ม บี เค และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ พ.ต.อ.(พิเศษ) สมโชค ประดิษฐวณิช บิดาของ นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ณ ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิการ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้