รับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช ประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” ให้กับโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

โดยมี ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งจัดขึ้นโดย ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เมื่อวันก่อน