บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ คว้า Outstanding Award สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย จากเวที THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ CEO บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ รับมอบรางวัล OUTSTANDING AWARD จากเวที THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 จัดโดย นิตยสารบิสสิเนส พลัส (BUSINESS+) โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความโดดเด่น และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจศัลยกรรมความงาม เพื่อก้าวสู่ Specialty Hospital ของภูมิภาคเอเชีย

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ชั้นนำของไทยและเอเชีย ร่วมงานเวทีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรไทยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises โดยปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 20 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 7 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 13 รางวัลโดยสาขา Outstanding Award มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งานมอบรางวัลในวันนี้นับเป็นปีที่ 12 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Future of AI – Enabled Enterprises : ก้าวสู่อนาคตขององค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความชาญฉลาดและความก้าวหน้าของ AI ย่อมจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง และการปฏิวัติการทำงานในด้านต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหารและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ และในปี 2567 นี้ เราเองต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และทุกท่านในที่นี้คือผู้ที่สามารถฝ่าฝันทุกอุปสรรคในปีที่ผ่านมาได้จนเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลนี้จะเป็นอีกรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร”

สำหรับรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” ประเภทอุตสาหกรรม 7 แบรนด์ ประเภทความเป็นเลิศด้านต่างๆ แบรนด์ 11 แบรนด์ โดยรางวัล OUTSTANDING AWARD ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีให้กับมาสเตอร์ และเครือ

“ขอบคุณกรรมการผู้ร่วมพิจารณา ขอบคุณนิตยสารบิสสิเนสพลัส โดย บมจ. เออาร์ไอพี และม.หอการค้าไทย เจ้าภาพร่วม THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024 ที่เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับ มาสเตอร์ และทุกๆ แบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีในปีนี้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ทุกองค์กร เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคตตามเป้าประสงค์ของเวทีรางวัลทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะ”