“รพ.นวเวช” ต้อนรับผู้แทนรัฐบาลเยี่ยมชมศูนย์พักคอยเทคนิคมีนบุรี

โรงพยาบาลนวเวช ให้การต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามผู้แทนรัฐบาลประสานงานจิตอาสา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทคนิคมีนบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย) โดยมีโรงพยาบาลนวเวชเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจ ติดตามอาการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์ (Tele-Medicine)

ในโอกาสนี้ ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ โรงพยาบาลนวเวช ได้ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานที่ได้จัดทำร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และอาสาสมัครในชุมชนเขตมีนบุรี

พร้อมกันนี้ นางนิภาวรรณ ศิริประเสริฐ, ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ, ดร.มงคลชัย สมอุดร, นายทินกร ปลอดภัย และนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ได้เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องความดันลบ เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากภาคเอกชน

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย พร้อมก้าวเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางทางการแพทย์ของชุมชน โทร.02 483 9999 I www.navavej.com