ไม่ทอดทิ้งกัน ดีป้าให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องปันน้ำใจช่วยคนไทยสู้โควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยังคงพบจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบกับประชาชนทุกหย่อมหญ้า สร้างความเดือดร้อนกระจายเป็นวงกว้าง เสียหายทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่าย-ใช้สอย จำเป็นต้องหยุดชะงัก เพียงชั่วข้ามคืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนโดยหัวเรือหลักอย่าง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ เร่งนำทีมให้ความช่วยเหลือและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า พร้อมสู้เคียงข้างคนไทย และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในโครงการ “ชาวดีป้าปันน้ำใจช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด” ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคจาก คณะผู้บริหาร เครือข่ายพันธมิตร และพนักงานทุกคนรวมแล้วที่ 396,500 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นน้ำใจในการส่งต่อความช่วยเหลือไปแล้วรวม 153 ร้านค้า มอบ 200 ถุงยังชีพสู่ 200 ครัวเรือน จัดและสนับสนุนข้าวกล่องมอบประชาชน 5,272 กล่อง โดยได้กระจายความช่วยเหลือทั้งหมดสู่ 34 ชุมชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ดีป้ายังเป็นสื่อกลางที่คอยประสานช่วยผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงยารักษาโรคและเตียง โดยร่วมกับผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพ พันธมิตรของดีป้า ผ่านโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” และ “กลุ่มเส้นด้าย” ได้มากกว่า 100 ชีวิต เพราะทุกชีวิตมีความสำคัญเท่าเทียมกัน