LINE MAN ส่งทีมเฉพาะกิจหนุนสภากาชาดไทย จัดส่งยาเคสเร่งด่วนถึงผู้ป่วย Home Isolation

LINE MAN ส่งทีมเฉพาะกิจหนุน สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับ ทีมอาสา HICV (Home Isolation Covid Online) จัดส่งยาเคสเร่งด่วนถึงผู้ป่วยที่ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจร ตั้งแต่การติดต่อประสานงานการจัดส่งยาระหว่างสภากาชาดไทย ไรเดอร์ และผู้ป่วย จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรียบร้อยในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยทีม LINE MAN ได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมและขยายระยะเวลาช่วยเหลือต่อเนื่องตามสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมเตรียมงบสนับสนุนรวมกว่า 3 แสนบาท

การเสริมทัพจาก LINE MAN ในครั้งนี้ ทำให้ทางสภากาชาดไทยสามารถช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่อยู่ที่บ้านได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องอาศัยการสนับสนุนเร่งด่วนในการส่งยาและอุปกรณ์ต่างๆ ทันทีหลังจากแพทย์จ่ายยา รวมถึงสามารถจัดส่งแบบเฉพาะบุคคลเคสต่อเคส เพื่อความแม่นยำและถูกต้องในการส่งมอบยาให้ผู้ป่วยในแต่ละราย