“วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19” มอบอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยบุคลากรด่านหน้า “กระทรวงสาธารณสุข”

คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ บอย-ธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด  เป็นตัวแทนโครงการ “วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19”  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง, ชุด PA PR  จำนวน 2 ชุด และ ชุด PPE  จำนวน 125  ชุด  ( 3M4510, N95, CPE, cover leg)  ส่งต่อให้บุคลากรการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 5 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข