ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พร้อมต้อนรับมิตร 1 กันยายนนี้ ภายใต้แคมเปญ ‘Hands Face Space ห่างไกลโควิด เพื่อมิตรทุกคน’

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขานรับนโยบายภาครัฐ เปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยขั้นสูงสุดอย่างเคร่งครัด ภายใต้แคมเปญ ‘Hands Face Space ห่างไกลโควิด เพื่อมิตรทุกคน อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการดูแลพันธมิตรร้านค้าในศูนย์การค้าฯ อย่างมิตรแท้ตลอดมา

สามย่านมิตรทาวน์ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรร้านค้า ตลอดจนผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้นสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด สำหรับการกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดในบริการโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผ่านแคมเปญ ‘Hands Face Space ห่างไกลโควิด เพื่อมิตรทุกคนล้างมือ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ช่วยย้ำเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้บริการทุกท่าน

2. การบริหารจัดการพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เช่น การเพิ่มความถี่การอบละอองฆ่าเชื้อ การเช็ดทำความสะอาดผิวสัมผัส

3. การทำความเข้าใจกับผู้เช่าเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ และมาตรการของศูนย์ฯ เช่น พนักงานที่ให้บริการในร้านค้าทุกร้านต้องทำ Swab test ก่อนเปิดให้บริการ หรือการลงทะเบียนใน Platform ต่างๆ ของภาครัฐ

นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าฯ ยังมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้า โดย นางธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สามย่านมิตรทาวน์ในฐานะมิตร ให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุด จึงให้การช่วยเหลือผู้เช่าทุกรายที่ประสบปัญหาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดศูนย์ฯ ก็ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าเพื่อให้กิจการยังคงดำเนินต่อไปได้

นอกจากนี้ สามย่านมิตรทาวน์ยังให้การดูแลร้านค้าอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เช่น เข้าไปดูแลเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้เช่าขนาดเล็กและใหญ่ สามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่มีอุปสรรค โดยทางศูนย์ฯ จะเข้าไปรวบรวมออเดอร์ของแต่ละร้าน เพื่อให้เกิดปริมาณการสั่งซื้อ สามารถต่อรองกับผู้ขาย และช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ สามย่านมิตรทาวน์ยังให้การช่วยเหลือร้านค้าในการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการด้วยการช่วยรวบรวมออเดอร์ เพื่อจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้แก่ร้านค้า”

สามย่านมิตรทาวน์พร้อมร้านค้ากว่า 92% จะกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยจะมีบางกิจการที่ยังคงปิดตามมาตรการของรัฐ เช่น ฟิตเนส สถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ สามย่านมิตรทาวน์คาดการณ์ว่าจะมียอดผู้ใช้บริการอยู่ที่ 40% หรือ เฉลี่ยมากกว่า 26,000 คนต่อวัน ในช่วง 1-2 เดือนแรกหลังการกลับมาเปิดให้บริการ ด้วยจุดแข็งของการเป็นคลังแห่งอาหารและการเรียนรู้ ประกอบกับยังเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์พร้อมเปิดบริการและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดของมิตร ที่มาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 ถึง 20.00 น. สำหรับโซนปกติ และ 07.00 ถึง 20.00 น. สำหรับโซน 24 ชม.