สสว. จับมือ 11 กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าโครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564 จับมือกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ 11 กลุ่มคลัสเตอร์ สมาชิกรวม 4,347 ราย เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน แม้อยู่ในช่วงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การเชื่อมโยงคลัสเตอร์ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. บนแอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค OSMEP : www.facebook.com/osmep โดย   ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแถลงเกี่ยวกับการดำเนินงานและความสำเร็จโครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงคลัสเตอร์ ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร. พิเศษพร วศวงศ์ หัวหน้าทีมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์การพัฒนาคลัสเตอร์หรือกลุ่มเครือข่าย SME ในการเสวนาหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ในยุคโควิด-19 ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี” โดยตัวแทนจากกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ให้บริการ (Service Provider) หวังเป็นต้นแบบของแนวทางการพัฒนาและก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนท่ามกลางวิฤตการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน