“วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19” เร่งเดินหน้า ส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์

โครงการ วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ได้ลงพื้นที่ตามโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฯลฯ เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและประชาชนในภาวะวิกฤติโควิด-19

เริ่มลงพื้นที่แรก โรงพยาบาลกลาง โดยนำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมการ์ดแทนคำขอบคุณ จาก บี้-สุกฤษฎิ์ และ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา และชุด PPE จำนวน 75  ชุด จากธารน้ำใจของคนไทยที่ร่วมบริจาคผ่านโครงการ วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ จำนวน 800 ขวด ส่งต่อให้บุคลากรการแพทย์ และทางโรงพยาบาลกลาง โดยมี แพทย์หญิงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง