Lovely Eye & Skin Clinic มอบเงิน 1 ล้านบาท ในโครงการ “ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย”

Lovely Eye & Skin Clinic ในนามบริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ 5 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์, โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการ “Save Me Save My Mom”  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จัดพิธีมอบเงินบริจาคในโครงการ “ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด นำโดย หมอรวงข้าว – พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ จักษุแพทย์ผู้ก่อตั้ง Lovely Eye & Skin Clinic และ คุณกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ 5 มูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน จำนวน 500 ครอบครัว พิธีมอบเงินจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่10 กันยายน 2564  ณ พาร์คเลน เอกมัย คอมมูนิตี้ มอลล์

หมอรวงข้าว พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ จักษุแพทย์ผู้ก่อตั้ง Lovely Eye & Skin Clinic กล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของไทย ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็ก ที่พ่อแม่ผู้ปกครองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตร และประกอบอาชีพได้อย่างเดิม ก่อให้เกิดการขาดแคลนทุนทรัพย์  ในฐานะที่ Lovely Eye & Skin Clinic เป็นผู้นำด้านคลินิกทำตาสองชั้นแนวหน้าของไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของดวงตาทุกคู่ที่ล้วนมีความหมายอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ภาพสะท้อนในตา ที่ไม่อาจนิ่งดูดาย” เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ 5 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์, โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการ “Save Me Save My Mom” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิละ 200,000 บาท แบ่งช่วยเหลือจำนวน 100 ครอบครัว เพื่อให้มูลนิธิเป็นสื่อกลางในการกระจายความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นอนาคตของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ”

ทั้งนี้ทาง Lovely Eye & Skin Clinic เห็นความสำคัญของดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของมนุษย์ จึงตั้งปณิธานนำความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญของทีมจักษุแพทย์ ที่เข้าใจปัญหาดวงตาอย่างแท้จริง มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการกุศลที่จะเกิดอีกในอนาคต และการบริจาคแบ่งปันตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมส่งมอบ พลังแห่งความรัก  พลังแห่งกำลังใจ  คงรักษาไว้ซึ่งสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้