“เชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับทุกคน” ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) เคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องประสบกับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่มีความลำบากมากขึ้นตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาด กระทั่งเข้าสู่มาตราการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์เช่นเดียวกับทั่วโลก โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในประเทศ

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) ซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งของธุรกิจในสังคม มีแนวทางที่ยึดถือและตระหนักถึงความสำคัญของคนทุกคนในสังคม รวมถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ประสบกับภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินการส่งมอบขนมและสิ่งของเพื่อการอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ชุมชน และประชาชน มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

โดยนับตั้งแต่เข้าสู่สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ได้ร่วมช่วยเหลือและบริจาคในปีนี้ไปแล้วมูลค่ารวมกว่า 3,400,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์ในเครือกว่า 478,000 ชิ้น เช่น ฟันโอ, โรลเลอร์ โคสเตอร์, ทิวลี่, ไดนาไมท์, ลัช, และดิวเบอร์รี่ โดยมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชน  นอกจากนี้ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ยังได้ส่งมอบกล่องยังชีพให้กับกลุ่มที่ขาดรายได้และกลุ่มที่จำเป็นต้องกักตัวแยกออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศอีกด้วย  ภายในกล่องยังชีพ บรรจุสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ในเครือ เช่น ฟันโอ, โรลเลอร์ โคสเตอร์, ทิวลี่, ไดนาไมท์, ลัช, และดิวเบอร์รี่

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราให้คุณค่าและความสำคัญกับผู้คนและสังคมเป็นลำดับแรก ดังนั้น เราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกคน หรือ Delight everyone with good food choice”

“อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พวกเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับทุกภาคส่วนของสังคมที่ร่วมต่อสู้กับภาวะวิกฤตนี้ ผ่านขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล ของเรา”

นอกจากนี้ พนักงานของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ยังร่วมบริจาคและมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19  ทั้งนี้ไม่เพียงแต่พนักงานที่จะเป็นผู้ให้ แต่ยังเป็นผู้รับด้วยเช่นกัน โดยพนักงานได้รับ “กล่องห่วงใย” จากบริษัทฯ ที่บรรจุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และของจำเป็นพื้นฐานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และส่วนของโรงงาน เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างแท้จริง และจะไม่ทอดทิ้งพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้

“บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) เราให้ความสำคัญแก่บุคลากรเป็นอันดับต้น และมีการจัดการที่ทำงานของเรา ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พวกเราเชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นลำดับแรก เพราะพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเรายังปลูกฝังให้พนักงานเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมที่องค์กรได้วางเอาไว้” นาย แมททิว ดีผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/urcthailandofficial หรือเว็บไซต์ www.urcthailand.com