แม็คโคร ปลูกป่า 22,500 ต้น ร่วมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าสู่องค์กรสีเขียว เติมโอโซนให้โลก ขานรับซีพีร้อยรักษ์โลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย ดร.วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง ผู้จัดการอาวุโสส่วนความยั่งยืน นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ พร้อมด้วยนางสาวนภาวรรณ จุลพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาสัตหีบ และนายนัยณัฎฐ์ สายตา ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาพัทยา นำทีมพนักงานร่วมปลูกป่าจำนวน 22,500 ต้น หลังวันโอโซนโลกที่ผ่านมา

โดยมี นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นผู้รับมอบ ภายในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของผืนป่าที่มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย มีพื้นที่รวมกว่า 3,900 ไร่ ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นองค์กรสีเขียว โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ในปี 2573

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายลดโลกร้อนปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นภายในปี  2573 ของเครือซีพี ที่รณรงค์ให้บริษัทในเครือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลงดินเพื่อลดโลกร้อนและคืนโอโซนให้ชั้นบรรยากาศ  ผ่านโครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” โดยต้นไม้ในโครงการนี้เครือซีพีสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรและชาวชุมชนชนบทมีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ทดแทนรายได้หลักที่หายไปจากวิกฤติโควิด-19 ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม