รพ.นวเวช ห่วงใยเจ้าหน้าที่ทางหลวง มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน

ทีมงานจาก “โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับหมวดการทางหลักสี่ และหมวดทางหลวงรามอินทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร โดยมี นายสันติ ไตรพยัคฆ์ หัวหน้าหมวดการทางหลักสี่ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหมวดการทางหลักสี่ และ นายอักคริน เตาให หัวหน้าหมวดทางหลวงรามอินทรา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหมวดทางหลวงรามอินทรา