ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว หวังดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุนต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้บริหารโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและททท. ในการสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศของรัฐบาล หวังดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศฯโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็นวงกว้าง ทำให้ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติ ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการพิเศษสำหรับกลุ่มสมาชิกชาวต่างชาติผู้ถือบัตรสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำนวนกว่า 14,476 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยการเปิดตัวโครงการ Elite Flexible One ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่มีกำลังซื้อและสนใจพำนักระยะยาวในประเทศไทย”

ทั้งนี้ด้านการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 เมื่อรัฐบาลมีการเปิดโครงการ ภูเก็ต แซนด์บอกซ์ เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง

การนี้ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยว จึงมีการจัดทำแคมเปญ Welcome back to Amazing Paradise เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกบัตรฯ ที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวในประเทศไทยผ่านโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิกของบัตรฯ และมีจำนวนสมาชิกเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์อย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่พำนักในประเทศไทยในช่วงล็อกดาวน์นั้น บริษัทได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสื่อสารให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านทุกช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีมาตรการในการดูและควบคุมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานที่สำหรับผู้เดินทางมาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ รวมไปถึงภารกิจช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริจาคทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต อุปกรณ์ทางการแพย์ และเงินสมทบเข้าสู่โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์และจับมือพันธมิตรในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเดินหน้าต่อไป รวมถึงเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานสมาชิกที่มีความสนใจหลากหลายให้ครอบคลุมมากขึ้น ปรับรูปแบบหรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นและมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวปิดท้าย