“ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาคกลาง, คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต, คุณเกรียงศักดิ์  วิริโยสุทธิกุล ผู้จัดการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วย คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และทีมพนักงานของ 3BB  และ โมโน ร่วมเดินทางเข้าช่วยเหลือชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “เตี้ยนหมู่” เพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ณ เขตพื้นที่ชุมชนวัดบ้านแดง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเต้า อ.บางบาล