ไทยเวียตเจ็ทชนะเลิศเหรียญทอง “ความเป็นเลิศด้านการจัดการและฟื้นฟูในภาวะวิกฤติ”

สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัล HR Excellence Awards 2021 (Thailand) ในสาขา “ความเป็นเลิศด้านการจัดการและฟื้นฟูในภาวะวิกฤติ (Excellence in Crisis Management and Recovery)” จากงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Virtual Ceremony 2021 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์ เน้นย้ำความเป็นเลิศของสายการบินฯ ในการบริหารบุคลากรและการจัดการภาวะวิกฤติในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสทั่วโลก

นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในสาขา “ความเป็นเลิศด้านแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กร (Excellence in Employer Branding)” แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน น่าสนใจ และมั่นคง ซึ่งดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าร่วมงานกับองค์กร

HR Excellence Awards เป็นรางวัลด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย Human Resource Online โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรในประเทศไทยที่มีความโดนเด่นและด้านการบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์และมีการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เป็นเลิศ รางวัลดังกล่าวประกอบไปด้วยสาขาต่าง ๆ อาทิ การสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมและผูกพันของบุคลากร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การรักษาไว้ซึ่งพนักงาน เป็นต้น

รางวัลดังกล่าวได้รับการตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดภายใต้ข้อกำหนดและกฎที่เข้มงวดและโปร่งใส ในปีนี้ คณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากหลากหลายองค์กร อาทิ เบเคอร์ ฮิวช์ส (Baker Hughes) กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai Bank) ดีเคเอสเอช (DKSH) ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย (foodpanda Thailand) เฮนส์แบรนด์ส (Hanesbrands Inc) เอชพี ประเทศไทย (HP Thailand) แพนโดร่า ประเทศไทย (PANDORA productions Thailand) เอสวีไอ (SVI) เป็นต้น โดยมีองค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกว่า 150 องค์กร

ในฐานะผู้ชนะเลิศเหรียญทองและผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากสองสาขารางวัล สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความสำเร็จในด้านการพัฒนาธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับแต่การเริ่มระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงต้นปี 2563 สายการบินฯ ยังคงรักษาสภาพการจ้างงานของพนักงานไว้ได้ทั้งหมด ทั้งยังเดินหน้าสรรหาบุคลากรเข้าสู่องค์กรเพิ่มมากขึ้น พร้อม ๆ กับการวางแผนขยายฝูงบิน การพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร ตั้งมั่นเตรียมพร้อมรับการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมการบิน

ในแง่การพัฒนาธุรกิจ สายการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับความต้องเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สายการบินฯ ยังได้ลงทุนในระบบและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการบูรณาการกลยุทธิ์ด้านดิจิทัล นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังได้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ เช่น บัตรกำนัลโดยสาร ซึ่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่แปลกใหม่และหลากหลายแก่ผู้โดยสาร ยิ่งไปกว่านั้น สายการบินฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนในทุก ๆ ส่วนงาน พร้อมทั้งมุ่งมั่นตอบแทนสังคมด้วยโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

Human Resources Online ผู้จัดรางวัล HR Excellence Awards 2021 (Thailand) เป็นแบรนด์สื่อโฆษณาและกิจกรรมพิเศษที่เชี่ยวยาญด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และได้ขยายสู่หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์