ยูโอบี รวมใจพนักงานและครอบครัวระดมทุนกว่า 45.89 ล้านบาท ส่งต่อความดี ในงานเดิน/วิ่งเสมือนจริง 2021 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk

ธนาคารยูโอบี รวมใจพนักงานและครอบครัว พร้อมลูกค้าในสำนักงานและสาขาจาก 17 ประเทศ[1]ทั่วโลกระดมทุนเพื่อบริจาคเงิน 45.89 ล้านบาท (1.86 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม “เดิน/วิ่งเสมือนจริง 2021 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk” ที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเงินบริจาคที่ได้นำไปมอบให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณะ 25 แห่งทั่วโลก เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวรวมถึงลูกค้า สามารถระดมทุนได้มากกว่า 5.5 ล้านบาท โดยนำเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้ 3 หน่วยงานได้แก่ สภากาชาดไทยเพื่อนำไปซื้อชุดอุปกรณ์ยังชีพและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน สำหรับมอบให้กับผู้ยากไร้ที่ต้องกักตัวที่บ้านตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สพฉ.ในการนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 แก่สถานพยาบาลในภูมิลำเนาของผู้ป่วย และ ศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบางรัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนทั่วไป

นาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ธรรมชาติในการให้และแบ่งปันของเพื่อนพนักงานชาวยูโอบี ครอบครัวและลูกค้า นับเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความตั้งใจของธนาคารในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเช่นนี้ ผมซาบซึ้งใจและขอขอบคุณพนักงานและครอบครัวยูโอบีทุกคนที่ยังมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งต่อให้ชุมชนไปด้วยกัน โดยเรามุ่งหวังว่าจำนวนเงินบริจาคที่ระดมทุนได้ทั้งหมดจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและชุมชนเปราะบางที่ขาดแคลน”

ปีนี้ นับเป็นปีที่ 15 ของการจัดกิจกรรมเดิน/วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง (virtual event) เพื่อให้พนักงานและครอบครัวชาวยูโอบีทั่วโลกสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสมือนจริงปีที่แล้ว ในปีนี้ ธนาคารยูโอบีจึงได้ขยายเวลาให้ร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เพื่อนพนักงานและครอบครัวได้สะสมชั่วโมงการออกกำลังกายผ่านรูปแบบการออกกำลังที่หลากหลาย อาทิ วิ่ง โยคะ ปั่นจักรยาน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการได้ออกกำลังในแบบที่แต่ละคนชื่นชอบ นอกจากกิจกรรม UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk จะช่วยให้พนักงานเปลี่ยนชั่วโมงการออกกำลังกายเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยดูแลสุขภาพจิตใจของพนักงานในภาวะวิดฤตโรคระบาด ซึ่งเพื่อนพนักงานยูโอบีรวมใจสะสมชั่วโมงออกกำลังกายได้มากถึง 80,000 ชั่วโมง เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากกว่าร้อยละ 50

นายยงยุทธ จันทร์ทอง พนักงานจากยูโอบี ประเทศไทย สามารถสะสมชั่วโมงออกกำลังกายได้ 133.5 ชั่วโมง อยู่อันดับที่ 26 จาก 50 ของพนักงานยูโอบีจากทั่วโลกที่สะสมชั่วโมงออกกำลังกายได้มากที่สุด เล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการออกกำลังครั้งนี้ว่า “ผมชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ผมจะออกกำลังกายด้วยการวิ่ง แต่พอมีอาการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ผมเลยเปลี่ยนมาเป็นการขี่จักรยานและได้เข้าร่วมชมรมจักรยานกับทางธนาคาร ซึ่งนอกจากผมจะได้ออกกำลังกายที่ผมชอบและมีความสุขแล้ว ชั่วโมงการออกกำลังกายของผมยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับผู้อื่นในสังคมจากโครงการ 2021 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk ในปีนี้อีกด้วย แม้กิจกรรมจะจบลงแล้ว แต่ผมยังมีเป้าหมายที่จะขี่จักรยานให้ได้มากขึ้นทุกปี การมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ผมเกิดความมุ่งมั่น มีวินัย และผมยึดคติที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ ก็อยากเชิญชวนเพื่อนพนักงานให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ตาม ขอที่เป็นตัวเองชอบและมีความสุข”


[1] 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม