โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ให้การต้อนรับ “วราวุธ ศิลปอาชา”

อัษณา จันเทพา (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง พร้อมด้วย ศรชัย จำปาเรือง (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง และ ณัฐนนท์ จอมใจ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสแผนกห้องอาหาร โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ให้การต้อนรับ วราวุธ ศิลปอาชา (คนที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี และให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง