“รศ.ญาณเดช ทองสิมา” : ภารกิจพัฒนา “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ยังไปต่อไม่รอใคร

กว่า 40 ปีที่ผ่านมากับการเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาย่านถนนพระรามที่ 2 จากทุ่งนาร้างดงปรือ ที่ว่างเปล่า จนกลายเป็นเมืองบริวารทิศตะวันตกของมหานครที่มีครบทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และที่สำคัญ คือ การพัฒนาสังคมสุขภาพ ที่มีโรงพยาบาลนครธนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการทั้งการรักษา การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในย่านพระราม 2 แม้จะเป็นงานหนัก เหนื่อยไม่มีวันสิ้นสุด แต่ รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตามคอนเซ็ปต์ “ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่โควิด-19 บุกทำเอาอ่วมกันไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดระลอก 2 ที่เริ่มจากคลัสเตอร์สมุทรสาครก่อนแพร่ไปทั่วประเทศ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรสาคร รับหน้าที่หนักในการดูแลผู้ป่วย รศ.ญาณเดช ได้ให้นโยบายทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคน ดูแลทั้งผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนให้แก่คนในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มในช่วงดังกล่าวเพื่อช่วยให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ที่ใช้บริการของโรงพยาบาลนครธนเป็นประจำ ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยของศูนย์โรคเฉพาะทาง เช่น ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร และศูนย์ศัลยกรรม เป็นต้น และยังเปิดศูนย์กระดูกสันหลังนครธน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านโรคกระดูกสันหลังที่สามารถเป็น last opinion ได้ในที่เดียว ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถคืนคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนสำหรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง คอนเซ็ปต์ “ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ยังคงเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาการบริการและธุรกิจของโรงพยาบาลนครธนภายใต้การนำของ รศ.ญาณเดช ส่วนจะมีอะไรบ้าง ต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ธรรมดาแน่นอน