Dow คว้ารางวัล CSR และ เทคโนโลยีต้านโลกร้อน จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2564 ระดับแพลตินัม” จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมคว้ารางวัลพิเศษ “The Ambassador’s Award” ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ด้วยผลงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมีนายเกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลผ่านทางออนไลน์

นอกจากความมุ่งมั่นในการดูแลชุมชนแล้ว Dow ยังได้ผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนและลดขยะพลาสติกซึ่งทำให้ได้รับรางวัลพิเศษในครั้งนี้ โดย Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก และตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง รวมทั้งนำเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศไทยเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

Dow ได้ขับเคลื่อนและถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ยั่งยืนผ่านความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต้านโลกร้อน โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญมากมาย อาทิ การยกระดับมาตรฐานถุงข้าวตราฉัตรเป็นข้าวถุงรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรม INNATE™ และเทคนิค Down Gauging ซึ่งช่วยให้ถุงบางลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง การส่งเสริม SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน ลดขยะ และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงโครงการถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งนำพลาสติกใช้แล้วที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาผสมกับยางมะตอยช่วยเพิ่มความทนทานให้กับถนน ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการบำรุงรักษา

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลพิเศษด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในครั้งนี้ เรายินดีที่เทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมที่ยั่งยืนของ Dow ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและดูแลชุมชน และขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร และชุมชนที่ร่วมมือกับเราเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การเดินทางสู่อนาคตที่ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนนั้นยังอีกยาวไกล และไม่มีใครเดินไปถึงได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก พวกเราต่างอยู่บนโลกใบเดียวกัน หายใจด้วยอากาศเดียวกัน และเผชิญกับความท้าทายในอนาคตแบบเดียวกัน จึงต้องจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม จากการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ส่วนรางวัล The Ambassador’s Award เป็นรางวัลพิเศษ ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยถ่ายทอดนวัตกรรมล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย