รักบ้านเกิด ร่วม EXIM BANK จัดโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรไทย

ฉะเชิงเทราบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK จัด “โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร หนุนความพร้อมภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงตลาดโลก โดยพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตมะพร้าวอย่างเจาะลึก ศึกษาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเรียนรู้การบริหารธุรกิจเกษตร ทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างยั่งยืนให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (ZERO Waste) พร้อมเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถึงแหล่งปลูก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาร่วมบรรยายและให้ความรู้ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพิรชัย เบญจรงคกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด กล่าวว่า “ทางรักบ้านเกิดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทาง EXIM BANK ในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งยังได้รับความรู้จากพี่หนึ่ง ศราวุธ เกษตรกรสำนึกบ้านเกิดปี 2563 ซึ่งถือเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นทั้งนักคิด นักสร้างสรรค์ นักพัฒนา และยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดสวนมะพร้าวให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจร มีทั้งการปลูก การแปรรูป รวมถึงการจัดการของเสียภายในสวนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตัวผมหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้พี่ๆ เกษตรกรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การบริหารธุรกิจเกษตร ตลอดจนการส่งออกและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้ในสวน นำกลับไปพัฒนาและต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ฟาร์มและธุรกิจของทุกท่านเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ”

ด้าน ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ได้กล่าวว่า “EXIM BANK ร่วมมือกับ รักบ้านเกิด ในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมเกษตรกรที่มีศักยภาพ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกได้มากขึ้นและมีแนวทางดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ขณะที่ EXIM BANK มุ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยมีบริการทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่จะเติมทุนและความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง Ecosystem ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน โดยผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเข้มแข็งของชุมชน อาทิ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จังหวัดฉะเชิงเทราและเกษตรกรในชุมชนนี้”

ในด้าน นายศราวุธ พรชัยสิทธิ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้าน เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จ.ฉะเชิงเทรา ก็ได้กล่าวถึงการให้ความรู้สึกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ทาง รักบ้านเกิด และทาง EXIM BANK ได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่าง ทำให้เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น ผมภูมิใจในอาชีพเกษตรกรไทย และจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้สวนมะพร้าวน้ำหอมแห่งนี้หล่อเลี้ยงครอบครัวและคนในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานกันครับ”

นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรีแบบครบวงจร ทั้งในเรื่องการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์มแบบเจาะลึก จากคุณหนึ่ง ศราวุธ แล้ว ยังได้รับความรู้จาก ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ที่มาร่วมบรรยายถึงหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ให้ฟัง พร้อมมีการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการส่งออกไปกับ นายกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกผลไม้ จากบริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด และในตอนท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก็ได้ลงมือผลิตและทำปุ๋ยอินทรีย์ถึงแหล่งปลูกด้วยตัวเอง

นับว่างานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทั้งทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติกลับไปต่อยอดเป็นความรู้ทางภูมิปัญญา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีไม่มากก็น้อย ซึ่งกิจกรรมดีๆ แบบนี้ยังคงจัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของเรา ได้ที่  www.rakbankerd.com, www.facebook.com/rakbankerd  และ  IG: rakbankerd_official  หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่  Line@ : @rakbankerd