แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ “รักษ์โลก” เดินหน้าหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำผู้นำการเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รักษ์โลก เดินหน้าสู่เป้าหมาย หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam  โดยตลอด 3 ปีรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดการขายภาชนะโฟมใส่อาหารแบบครั้งเดียวทิ้งไปแล้วเกือบ 100 ล้านชิ้น พร้อมปักหมุดเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทางเลือกแก่ผู้ประกอบการรักษ์โลกทั่วไทย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  แม็คโครเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการเดินหน้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ไม่เพียงการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่แม็คโครยังประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการปลุกกระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ ‘Say Hi to Bio, Say No to Foam : แม็คโครรักษ์โลก ชวนใช้ผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม’ วางเป้าหมายสู่การเป็นธุรกิจที่ยกเลิกจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายในวงกว้างด้วย

“ด้วยโครงการดังกล่าว ทำให้แม็คโครได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องหลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ที่มีมากกว่า 282 รายการ ผลิตจากชานอ้อย เยื่อยูคาลิปตัส และข้าวโพด เป็นสินค้าทดแทนโฟมบรรจุอาหาร โดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารให้การตอบรับเป็นอย่างดีและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้ถึงกว่า 100 ล้านชิ้น  ตั้งแต่เปิดโครงการมาเกือบ 3 ปี และผู้ประกอบการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 % ตอกย้ำการเป็นแหล่งรวมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง”

สำหรับ ‘Say Hi to Bio, Say No to Foam’ เป็นโครงการที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านโชห่วย ผู้บริโภคทั่วไป หันมาให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 -1,000 ปี  อีกทั้งยังเดินตามเป้าหมายของภาครัฐ ในการมุ่งหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์โฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาของแม็คโคร ภายในปี 2565 ด้วย