ทิปโก้ ตอกย้ำสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ด้วยรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ในประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสำรวจขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีและเป็นแบรนด์ที่มีผู้บริโภควางใจสูงสุด ซึ่งมาจากด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุด นำมารังสรรค์เป็นน้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่มหลากหลายรสชาติ ภายใต้กรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนสร้างแบรนด์ให้เป็น Top of mind มีภาพลัษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ทิปโก้

สำหรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand มาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี จำนวน 24,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมทั่วประเทศ จัดทำขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลนี้ยังมีการกระจายโควตาการเก็บอย่างทั่วถึงทั้งเพศและช่วงวัยให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็นการประเมินแบรนด์ที่มีการวัดพลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ครบถ้วนทุกมิติ มีความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง