โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ประกาศแต่งตั้ง คุณธิติรัฐ วีระนนท์ เป็นผู้จัดการ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี  พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยความรักหลงใหลในงานบริการและมีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานโรงแรม ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมาผลักดันให้เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ในปัจจุบัน

คุณธิติรัฐได้รับประกาศนียบัตรจาก Sydney Secondary Collage (Balman Campus) ประเทศออสเตรเลีย จากการที่มีโอกาสได้รับทุนของ Chivas Regal ไปเรียนรู้เรื่องของบาร์และเครื่องดื่มทำให้เขาได้ก้าวเข้ามาทำงานในสายอาชีพของโรงแรมครั้งแรกด้วยตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง จากนั้นได้รับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากการทำงานบนเรือสำราญอีก 7 ปี เดินทางไปหลากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ทะเลแคริบเบียน มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารเป็นภาษาหลักแล้ว ยังได้ภาษาจีนมาเพิ่มเติม แล้วยังได้รับประสบการณ์การทำงานในโรงแรมอีกหลายแห่งบนเกาะสมุย อาทิ Hard Rock Café, Koh Samui; W Hotel, Koh Samui และ Novotel, Koh Samui

ปัจจุบัน คุณธิติรัฐได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ฝ่ายบริหารในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จึงมั่นใจว่าทัศนคติที่ดี ความมุ่งมั่น ใส่ใจในการบริการ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจโรงแรม และความมีมนุษยสัมพันธ์อันดี รวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในธุรกิจโรงแรมของคุณธิติรัฐ จะทำให้เกิดการพัฒนาในหมู่พนักงานและการบริการลูกค้าของโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ต่อไป